açık kaynak kod yazılım

Açık Kaynak Kod ve Kapalı Kaynak Kod Yazılımı Nedir? 2022

Açık Kaynak Yazılım Açık kaynak kod yazılım, kaynağın açık olduğu, genel halkın erişebileceği ve kullanabileceği bilgisayar yazılımını ifade eder. Kısaca OSS olarak anılır. Açık kaynaklı yazılımın kaynak kodu herkese açıktır. İnternette ücretsiz olarak bulunan kodu kullanır. Bu kod, diğer kullanıcılar...